Държавна сигурност
Р Е Ш Е Н И Е № 2-96/ 30.10.2012 г.


Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армиялица, регистрирани от ОИК за местни избори – 2011 г. - кандидати за общински съветници – област Перник. Проверени са 554 лица. Триста двадесет и три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И  :


Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Три имена
Васко Стоилов Попов
Дата на раждане
02.02.1948 г.
Място на раждане
гр. Дупница
Вербувал го служител
полк. Иван Стойков Димитров на 31.05.1977 г., регистриран на 07.06.1977 г.
Ръководил го служител
полк. Иван Стойков Димитров, полк. Ив. Чернев, о. р. Янко Янев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
Управление Шесто, отдел V, отделение III – ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
Агент
Псевдоними
Петров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело № I A – 26973 – МФ; работно дело I Р - 12314; доклад на МВР рег. №  RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
1984 г.
Кандидат за общ. съветник в общ. Брезник, издигнат от Местна коалиция "БЪДЕЩЕ ЗА ГРАОВО" (КП "ОДС – ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН")

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.


Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Три имена
Владимир Ангелов Тренев
Дата на раждане
22.06.1959 г.
Място на раждане
гр. Радомир
Вербувал го служител
о. р. Георги Константинов на 13.06.1989 г., регистриран на 20.06.1989 г.
Ръководил го служител
о. р. Георги Константинов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
СОУ МВР – Радомир - ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
Агент
Псевдоними
Благоев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; рег. дневник; писмо за унищожаване на лично дело ІА-1253 вх. № 1266/ 09.03.990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Кандидат за общ. съветник в общ. Радомир, издигнат от ПП "РЗС"

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Три имена
Георги Методиев Георгиев
Дата на раждане
17.12.1944 г.
Място на раждане
с. Сирищник, обл. Перник
Вербувал го служител
кап. Румен Митков Божилов на 17.10.1988 г., регистриран на 28.10.1988 г.
Ръководил го служител
кап. Румен Митков Божилов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Перник по линия на управление IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Алексов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1371 (Пк); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Кандидат за общ. съветник в общ. Ковачевци, издигнат от ПП  "Българската левица "


Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Три имена
Георги Щалиянов Димитров
Дата на раждане
 10.07.1957 г.
Място на раждане
гр. Радомир
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ОУ на МВР-Перник-ДС
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед К – 3960/29.08.1983 г. е назначен за разузнавач в отделение териториално на ДС в ОУ Перник; със заповед 113/09.11.1983 г. е назначен за разузнавач по ДС в РУ Радомир; със заповед 2/11.01.1988 г. за старши разузнавач; със заповед 84/24.02.1989 г. за старши разузнавач в същото управление.
Кандидат за общ. съветник в общ. Радомир, издигнат от Местна коалиция "Развитие на Община Радомир"

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 125/ 14.04.2010 г. - Министерство на вътрешните работи


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Три имена
Димитър Иванов Змияров
Дата на раждане
12.08.1957 г.
Място на раждане
гр. Радомир
Вербувал го служител
лейт. Цанко Славенков Станков на 04.02.1977 г., регистриран на 14.02.1977 г.
Ръководил го служител
лейт. Цанко Славенков Станков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление III-ХI-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Борисов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-828 (Пк); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; писмо рег. № 248/ 01.09.1999 г. за унищожаване на работно дело IР-711 (Пк).
Снемане от действащия оперативен отчет
1980 г.
Кандидат за общ. съветник в общ. Радомир, издигнат от ПП "Българска социалдемокрация"


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Три имена
Димитър Йорданов Денков
Дата на раждане
02.10.1948 г.
Място на раждане
гр. Брезник
Вербувал го служител
кап. Христо Цветанов Христов на 19.06.1985 г., регистриран на 20.06.1985 г.
Ръководил го служител
кап. Христо Цветанов Христов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на ВГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Сергиев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1455 (Пк); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Кандидат за общ. съветник в общ. Брезник, издигнат от ПП "Ред, законност и справедливост"


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Три имена
Иван Здравков Ковачев
Дата на раждане
08.06.1959 г.
Място на раждане
гр. Перник
Вербувал го служител
кап. П. Паничаров и кап. Б. Фингаров на 19.03.1980 г.
Ръководил го служител
кап. П. Паничаров; кап. Б. Фингаров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
РУ-ГЩ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
разузнавач
Псевдоними
Яков
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документ за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 15124; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; доклад на Служба "Военна информация" рег. № 4573/ 10.10.2012 г..
Снемане от действащия оперативен отчет
1987 г.
Кандидат за общ. съветник в общ. Брезник, издигнат от ПП "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи"


Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Три имена
Красимир Сотиров Сотиров
Дата на раждане
26.08.1958 г.
Място на раждане
гр. Кюстендил
Вербувал го служител
К-н Александър Методиев на 13.08.1987 г., регистриран на 25.08.1987 г.
Ръководил го служител
К-н Александър Методиев; о. р. Цв. Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Перник – ДС по линия на управление IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
Агент
Псевдоними
Кольо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6 – 2 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-1322; доклад на МВР рег. №  RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Кандидат за общ. съветник в общ. Перник, издигнат от Коалиция "Патриотично обединение"

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.


Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Три имена
Павел Григоров Нонев
Дата на раждане
05.07.1949 г.
Място на раждане
с. Филиповци, област Перник
Вербувал го служител
о. р. Лицини Тодоров Панов на 01.09.1988 г., регистриран на 18.10.1988 г.
Ръководил го служител
о. р. Лицини Тодоров Панов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
УГВ-РО-2 ГО
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
Резидент
Псевдоними
Давидов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Документи от ръководилия го служител; картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; рег. бланка; л. д. ІА-1582 (Пк); доклад на МВР рег. №  RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Кандидат за общ. съветник в общ. Трън, издигнат от КОАЛИЦИЯ "ЗА ТРЪНСКО"

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Павел Григоров Нонев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Три имена
Радмил Методиев Гьолски
Дата на раждане
06.07.1962 г.
Място на раждане
с. Дрен, обл. Перник
Вербувал го служител
лейт. Георги Щалианов на 18.02.1986 г., регистриран на 27.02.1986 г.
Ръководил го служител
лейт. Георги Щалианов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР – Перник – ДС по линия на ВГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
Агент
Псевдоними
Мартин
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написани агентурни сведения; документ от ръководилия го щатен служител; работно дело IР-1061 (Пк); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.;  протокол рег. № 54/01.02.1990 г. за унищожаване на лично дело I A – 1216; доклад на МВР рег. №  RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Кандидат за общ. съветник в общ. Радомир,  издигнат от ПП "БЗНС"

Доклад на МВР рег. №  RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал. 2, т. 2.


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Три имена
Стефан Кирилов Стефанов
Дата на раждане
05.06.1950 г.
Място на раждане
гр. Брезник
Вербувал го служител
кап. Христо Цветанов Христов на 22.08.1988 г., регистриран на 19.09.1988 г.
Ръководил го служител
кап. Христо Цветанов Христов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Перник-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
съдържател на явочна квартира
Псевдоними
Маяк
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 1/ 22.02.1990 г. за унищожаване делото на "Маяк".
Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за общ. съветник в общ. Брезник, издигнат от ПП "СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА""


Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Три имена
Цветанка Асенова Спасова
Дата на раждане
15.03.1942 г.
Място на раждане
гр. Перник
Вербувал я служител
о. р. Верчо Рангелов Митов на 23.01.1985 г., регистрирана на 30.01.1985 г.
Ръководил я служител
о. р. Верчо Рангелов Митов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление VI
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
Съдържател на явочна квартира
Псевдоними
Мечта
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 1/ 22.02.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-152 (Пк); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
1988 г.
Кандидат за общ. съветник в общ. Перник, издигната от МК "ПАТРИОТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ"Обявява установената и обявена с решение № 153/ 27.07.2010 г. - Министерството на вътрешните работи  - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Три имена
Юри Иванов Георгиев
Дата на раждане
11.07.1956 г.
Място на раждане
гр. Перник
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ОУ на МВР-Перник-ДС; ДС, управление VI
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 10/ 06.02.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач.
Кандидат за общ. съветник в общ. Перник, издигнат от ПП "ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"Няма коментари :

Публикуване на коментар